Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Дельта Банк

3 березня 2014

До уваги акціонерів АТ «Дельта Банк»!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» повідомляє акціонерів Банку про скликання «14» березня 2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться о 15.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 39, 6-й поверх, Конференц-зал.

Порядок денний
позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дельта Банк»

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дельта Банк».
2. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій АТ «Дельта Банк».
3. Затвердження результатів приватного розміщення акцій АТ «Дельта Банк».
4. Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій АТ «Дельта Банк».
5. Внесення змін до Статуту АТ «Дельта Банк», пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахування результатів розміщення акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
6. Про внесення змін до «Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку буде проводитись «14» березня 2014 року з 14.00 до 14.45 годин за місцем проведення Загальних зборів.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
— акціонерам — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України;
— представникам акціонерів — паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.
Право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку будуть мати акціонери, внесені до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів АТ «Дельта Банк»), складеного за станом на «07» березня 2014 року відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право вносити не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а саме до 21.02.2014 р.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 години (з 13.00 по 14.00 — обідня перерва) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 39, кімн. 316. Відповідальна особа — начальник відділу акціонерного капіталу Управління цінних паперів Департаменту інвестиційного бізнесу — Красовська О.П. Телефон для довідок (044) 391-51-13.

Довідкова інформація