Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дельта Банк»

4 грудня 2013

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» повідомляє акціонерів Банку про скликання 20 грудня 2013 року позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Збори відбудуться о 15.00 за Київським часом за адресою: Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 39, 6-й поверх, конференц-зал.

Порядок денний
позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дельта Банк»

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дельта Банк».
2. Збільшення статутного капіталу АТ «Дельта Банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій АТ «Дельта Банк».
4. Затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій АТ «Дельта Банк».
5. Визначення уповноваженого органу АТ «Дельта Банк», якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та здійснення дій, пов’язаних із приватним розміщенням акцій.
6. Визначення уповноважених осіб АТ «Дельта Банк», яким надаються повноваження щодо прийняття рішень та здійснення дій, пов’язаних із приватним розміщенням акцій.
7. Затвердження порядку та умов обов’язкового викупу акцій АТ «Дельта Банк».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку буде проводитись «20» грудня 2013 року з 14-00 до 14-45 за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:

  • акціонерам — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України;
  • представникам акціонерів — паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку будуть мати акціонери, внесені до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів АТ «Дельта Банк»), складеного за станом на «16» грудня 2013 року відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
Відповідно до п.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 (з 13.00 по 14.00 — обідня перерва) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 39, кімн. 316. Відповідальна особа — начальник відділу акціонерного капіталу Управління цінних паперів Департаменту інвестиційного бізнесу — Красовська О.П. Телефон для довідок (044) 391-51-13.

Спостережна рада Банку

Довідкова інформація