Інформація про річні загальні збори акціонерів

1 березня 2013

До уваги акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

02 квітня 2013 року, об 11.00 год., за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, відповідно до рішення Спостережної ради відбудуться чергові річні Загальні збори акціонерів АТ «Дельта Банк».

Порядок денний

  1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів АТ «Дельта Банк».
  2. Про звіт Спостережної ради на річних Загальних зборах акціонерів АТ «Дельта Банк» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Про звіт Ради Директорів АТ «Дельта Банк» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Про звіт та висновок Ревізійної комісії банку (за результатами діяльності банку у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії банку).
  5. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ «Дельта Банк» за 2012 рік та висновків зовнішнього аудитора. Затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.
  6. Про розподіл прибутку АТ «Дельта Банк» за підсумками роботи в 2012 році.
  7. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
  8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «Дельта Банк».
  9. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «Дельта Банк». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними та уповноваження Голови Ради Директорів на підписання з членами Ревізійної комісії банку цивільно-правових договорів.

Спостережнa Рада

Голова Ради Директорів О.Ю. Попова

Довідкова інформація