Відмінено списання за рахунок недозволеного овердрафту

1 листопада 2012

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про зміни умов оплати комісій за смс-повідомлення по картковим продуктам — відмінено списання за рахунок недозволеного овердрафту.

Відтепер вказана комісія стягується щомісячно з витратного ліміту або з суми позитивного залишку власних коштів Клієнта в перший робочий день місяця при наявності заборгованості по рахунку або залишку власних коштів на рахунку. У випадку, якщо залишок власних коштів на картковому рахунку менший за встановлену плату, плата встановлюється у розмірі залишку на даному картковому рахунку.

Зміни стосуються як існуючих клієнтів, так і нових, та вступають в дію з 01.11.2012.

Рекомендую

Довідкова інформація