Інформація про позачергові збори акціонерів АТ «Дельта Банк»!

26 вересня 2011

Шановні акціонери АТ «Дельта Банк»!

Спостережна рада Банку повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»;

Місцезнаходження товариства — 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б;

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 29.09.2011р.

Час початку Загальних зборів акціонерів: о 12 годині в день проведення Загальних зборів.

Місце проведення Загальних зборів: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39, офіс 125.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 11:00 до 11:45 години в день проведення Загальних зборів.

Право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку мають акціонери відповідно до переліку акціонерів (Зведеного облікового переліку власників цінних паперів Банку), наданого ПрАТ «ВДЦП» станом на 23.09.2011 року.

Для участі у Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу та відповідні повноваження.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Обрання лічильної комісії. Затвердження процедурних питань.
  2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
  3. Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
  5. Затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
  6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб емітента щодо прийняття рішень та здійснення дій, пов’язаних із закритим (приватним) розміщенням акцій.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, які розроблено відповідно до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, за місцезнаходженням Банку: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», другий поверх, кімната 4.
Довідки за телефоном (044) 391-51-37, відповідальна особа — Тарасюк Д.О.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку звертатись за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», другий поверх, кімната 4.
Довідки за телефоном (044) 391-51-37, відповідальна особа — Тарасюк Д.О.


Спостережна рада АТ «Дельта Банк»