Дельта Банк своєчасно та в повному обсязі виплатив перший купон по облігаціям власної емісії серії F та G.

20 серпня 2007

Дельта Банк своєчасно та в повному обсязі виплатив перший купон по облігаціям власної емісії серії F та G. Виплата була проведена 20 серпня 2007 року.

У листопаді 2006 року Дельта Банк випустив облігації серії F та G на термін 1 рік на загальну суму 200 млн. грн. Організатором випуску виступив сам Дельта Банк.

Купон по облігаціях виплачується щокварталу. Кількість процентних виплат — 4. Термін погашення облігацій — 19 листопада 2006 року.

Дата і номер державної реєстрації випуску облігацій F та G — 727/2/06 від 09 листопада 2006 року та 728/2/06 від 10 листопаду 2006 року.

Довідка

За наслідками 2006 року Дельта Банк є найбільшим емітентом корпоративних облігацій в Україні. Станом на 01 серпня 2007 року банком було емітовано облігацій власної позики на суму 1,200 млрд. грн.