Результати аукціону (01-31 07.2020

Цінні папери

Транспорт

Дебеторська заборгованість

Нерухомість

Земля

Кредити

Інші основні засоби