Результати аукціону (01-30 06.2020)

Цінні папери

Транспорт

Дебеторська заборгованість

Нерухомість

Земля

Кредити

Інші основні засоби